Welkom

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945.
Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1945 én de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO).

Zowel de 'oude' Stichting 1940-1945 als de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen ontlenen hun bestaan aan de aanwezigheid van door of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog getroffenen.
Lees verder over De geschiedenis van Stichting 1940-1945.

 

Wat doen wij

Stichting 1940-1945 voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945
De WBP voorziet in pensioenen voor de nabestaanden van omgekomen deelnemers aan het verzet in Nederland en voor verzetsmensen die als gevolg van hun deelname aan het verzet in Nederland invalide zijn geworden.

Wet Uitkeringen Vervolgings slachtoffers 1940-1945
De WUV regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse of Japanse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of sexuele geaardheid of vanwege onttrekking aan verplichte tewerkstelling.

Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
De WUBO regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse bezetting, tijdens de Japanse bezetting of gedurende de daaropvolgende Bersiap-periode, die eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949, als burger zodanig door oorlogsgeweld getroffen zijn, dat zij blijvend invalide zijn geworden.

Vrijwilligerswerk
Een traditie sinds 1946 vormen de vakantieweken.
Tevens worden er In een aantal plaatsen lotgenotencontacten georganiseerd.

Maatschappelijk werk
Sinds 1 januari 2012 wordt het maatschappelijk werk voor de doelgroep van Stichting 1940-1945 uitgevoerd door Stichting de Basis.
Lees verder over Wat Stichting 1940-1945 doet.

Contactdagen en Contactgroepen van Stichting 1940-1945 afgezegd

Stichting 1940-1945 zegt voorlopig alle bijeenkomsten voor contactdagen en contactgroepen van Stichting 1940-1945 af in verband met het corona virus. Ook huisbezoeken van vrijwilligers aan cliënten zijn voorlopig opgeschort tot 15 november 2020. Het spijt ons bijzonder dat wij deze activiteiten niet kunnen hervatten, maar wij achten het nog niet verantwoord, zowel voor onze cliënten als voor onze vrijwilligers.

Wij volgen hierin het advies van het RIVM en zullen dat de komende tijd uiteraard blijven doen.

Voor vragen kunt u ons zoals altijd bellen of mailen: telefoon 020-6601945 of info@st4045.nl 

 

NS-regeling 'Tegemoetkoming slachtoffers transporten WO2' sluit: 4 augustus laatste aanvraagmogelijkheid!

Door de NS is een regeling getroffen voor tegemoetkoming aan Joodse, Sinti- en Roma-slachtoffers van de door de NS verrichte treintransporten in de Tweede Wereldoorlog.

Let op: deze loopt tot 5 augustus 2020. Aanvragen moeten dus uiterlijk dinsdag 4 augustus worden ingediend.

Alleen de getransporteerde personen of hun directe nabestaanden {weduwe/weduwnaar of kinderen) kunnen een aanvraag doen via de website van de Commissie Tegemoetkoming. Voor meer informatie en het digitale aanvraagportaal, zie https://commissietegemoetkomingns.nl/.  

Komt u er echt niet uit, dan kunt u via JMW of Pelita hulp krijgen bij het indienen van deze aanvraag.

 

 

Publicaties

Stichting 1940-1945 geeft eens per kwartaal een contactblad uit voor haar doelgroep.

Met de uitgave "Zomer 2016" heeft ons contactblad een gewijzigde vorm gekregen. Weliswaar in een nieuw jasje , maar met de vertrouwde onderdelen, zoals artikelen over onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog of die een nauwe relatie hebben met de oorlog.

Verder treft u hierin o.a. een boekenrubriek, een puzzel en katernen van Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, Stichting Vriendenkring Mauthausen en Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemrs 1940-1945.

Een greep uit de artikelen uit ons contactblad kunt u vinden via de publicaties van Stichting 1940-1945.

 

Videoportretten kinderen van verzetsdeelnemers

Onlangs lanceerden Stichting 1940-1945 en Arq Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld een nieuwe website met vijf videoportretten van kinderen van verzetsdeelnemers. Op de website vertellen zij welke impact de oorlog op hun leven heeft gehad.

Bekijk de videoportretten en lees de verhalen op de website.

 

Over grenzen

Liminaliteit en de ervaring van verzet
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar "Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging" in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 17 mei 2016.

 

 

 

 

De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

Op 27 mei 1946 werd Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal opgericht.
Tot 1989 werd de exploitatie gefinancierd door Stichting 1940-1945.
Toen maakte Stichting 1940-1945 door overdracht van vermogen de Eerebegraafplaats zelfstandig.
Lees verder over De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

 

Jaar van Verzet

In dit kader zijn filmpjes gemaakt over verschillende erebegraafplaatsen.
Volg deze links om ze te bekijken

 

 

 

foto 1 Plaquette aan het pand Keizersgracht 567 ter herinnering van de oprichting van Stichting 1940-1945.
foto 2 Affiche voor de uurloonactie van Stichting 1940-1945 uit 1946. Werknemers werden aangespoord een uur salarisaf te staan voor Stichting 1940-1945.
foto 3 Fragment uit het Contactblad van Stichting 1940-1945.

foto 4.
Omslag rede "Over grenzen"
foto 5. Overzicht van de Eerebegraafplaats te Bloemendaal