Welkom

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945.
Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1945 én de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO).

Zowel de 'oude' Stichting 1940-1945 als de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen ontlenen hun bestaan aan de aanwezigheid van door of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog getroffenen.
Lees verder over De geschiedenis van Stichting 1940-1945.

 

Wat doen wij

Stichting 1940-1945 voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945
De WBP voorziet in pensioenen voor de nabestaanden van omgekomen deelnemers aan het verzet in Nederland en voor verzetsmensen die als gevolg van hun deelname aan het verzet in Nederland invalide zijn geworden.

Wet Uitkeringen Vervolgings slachtoffers 1940-1945
De WUV regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse of Japanse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of sexuele geaardheid of vanwege onttrekking aan verplichte tewerkstelling.

Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
De WUBO regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse bezetting, tijdens de Japanse bezetting of gedurende de daaropvolgende Bersiap-periode, die eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949, als burger zodanig door oorlogsgeweld getroffen zijn, dat zij blijvend invalide zijn geworden.

Vrijwilligerswerk
Een traditie sinds 1946 vormen de vakantieweken.
Tevens worden er In een aantal plaatsen lotgenotencontacten georganiseerd.

Maatschappelijk werk
Sinds 1 januari 2012 wordt het maatschappelijk werk voor de doelgroep van Stichting 1940-1945 uitgevoerd door Stichting de Basis.
Lees verder over Wat Stichting 1940-1945 doet.

 

Publicaties

Stichting 1940-1945 geeft eens per kwartaal een contactblad uit voor haar doelgroep.
Hier vind u een aantal recent verschenen artikelen.

Daarnaast kunt u op de pagina publicaties van Stichting 1940-1945 ook enkele boek uitgaven vinden, o.a. van De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.
Ook staan er links naar sites die samenwerken met Stichting 1940-1945, connecties met Stichting 1940-1945 hebben of over de 2e wereldoorlog gaan.
Lees verder over de publicaties van Stichting 1940-1945.

 

De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

Op 27 mei 1946 werd Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal opgericht.
Tot 1989 werd de exploitatie gefinancierd door Stichting 1940-1945.
Toen maakte Stichting 1940-1945 door overdracht van vermogen de Eerebegraafplaats zelfstandig.
Lees verder over De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

  foto 1 Plaquette aan het pand Keizersgracht 567 ter herinnering van de oprichting van Stichting 1940-1945.
foto 2 Affiche voor de uurloonactie van Stichting 1940-1945 uit 1946. Werknemers werden aangespoord een uur salarisaf te staan voor Stichting 1940-1945.
foto 3 Fragment uit het Contactblad van Stichting 1940-1945.
foto 4. Overzicht van de Eerebegraafplaats te Bloemendaal