top of page
Bronzen penning van het verzet.

Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers

Kregen de slachtoffers van het binnenlandse verzet al in 1947 een op hun invaliditeit en levenspeil afgestemde eigen wet, voor de andere slachtoffers van de oorlog zou dat nog jaren duren. Zij waren aangewezen op regelingen die nog op de Algemene Bijstandswet steunden.

 

De WUV regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse of Japanse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of seksuele geaardheid of vanwege onttrekking aan verplichte tewerkstelling. De vervolging moet hebben geleid tot lichamelijke en/of psychische klachten.

De WUV beoogt - net als de WBP - aan de vervolgde zelf of aan diens nabestaanden, de handhaving dan wel het herstel - binnen redelijke grenzen - van het vroegere levenspeil te waarborgen.

 

Uitgebreide informatie over "De uitkeringswetten voor oorlogsgetroffenen" kunt u vinden op de website van de SVB afdeling verzetdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Foto 1: Bronzen penning van het verzet. Penning eert de gefusilleerden.

bottom of page