top of page

Ontwerp

Het ontwerp voor de Eerebegraafplaats is gemaakt door de architecten prof. G.H. Holt en A. Komter. Deze laatste voerde het uiteindelijk uit.

 

De ommuring van de graven is van Maulbrunner zandsteen (oorspronkelijk bedoeld voor een nimmer voltooid plan voor een groot Kröller-Müller-museum op de Hoge Veluwe).
In de bronzen urn, ontworpen door L.O. Wenckebach, bevindt zich as van gefusilleerden, afkomstig uit het crematorium te Driehuis-Westerveld en as die aangetroffen is in de verbrandingsoven van het concentratiekamp Vught.

 

De klok in de klokkenstoel dateert uit 1647 en is afkomstig uit het voormalige raadhuis van Bloemendaal. Op de muur naast de klokkenstoel heeft H.M. van Randwijk, één van de leiders van het illegale blad Vrij Nederland, op vier herdenkingsplaten op indrukwekkende wijze de moed en de daden van de slachtoffers onder woorden gebracht:

 

'Toen stonden er in het midden des volks mannen en vrouwen op. Tegen het geweld des vijands stelden zij overtuiging en geloof, tegenover het Germaanse heidendom het getuigenis van Christendom en Humanisme, tegenover de georganiseerde millioenen de onvervangbare waarden van de mens. Vreedzame burgers werden brandstichters, saboteurs en spionnen.

Zij hoedden het vrije woord in illegale geschriften, hielpen de vervolgden, verdedigden het recht der ouders in de opvoeding, het ambtsgeheim van den arts en de vrije prediking van het evangelie. Dankzij hen was Nederland, in die dagen gemarteld en vernederd, nochtans vrijer en weerbaarder dan ooit (…..).'

Achter de toegangspoort hangt aan de muur een alfabetische lijst met namen, data en plaatsaanduiding. Boven de poort staat de tekst: 'Geheiligd is de grond dien gij betreedt'

bottom of page