top of page

Boeken

Boek: De onderlinge belofte Zeventig jaar Stichting 1940-1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gold in verzetskringen de ongeschreven belofte ook na de bevrijding voor elkaar en de nabestaanden te zorgen. Met dat doel werd Stichting 1940-1945 opgericht. In de loop der jaren breidde de Stichting haar zorg uit tot vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers. Met veel aandacht voor persoonlijke verhalen brengen de auteurs de zeventigjarige geschiedenis van de Stichting in beeld.

Auteurs
Jan Driever
Onno Sinke

 

ISBN
9789089532060

Paperback

 

Geïllustreerd, in kleur
17 x 24 cm
300 pagina's

 

Prijs:
€ 29,90

 

Omslagontwerp
René van der Vooren

Omslag de onderlinge belofte.jpg

Boek: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

In het duingebied tussen Overveen en de Noordzee bevindt zich een begraafplaats die door velen wordt beschouwd als een nationaal monument: de Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Met de herbegrafenis van Hannie Schaft, 'het meisje met het rode haar', werd de begraafplaats in november 1945 officieel in gebruik genomen. Zij en de 371 haar omringende mannen - allen begraven onder gelijkvormige stenen - kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog op tientallen verschillende data en plaatsen om het leven, vrijwel altijd als direct gevolg van hun verzetsactiviteiten. Zo waren zij actief geweest in de illegale pers, hadden zij hulp verleend aan onder meer joodse landgenoten of waren zij betrokken bij gewapend verzet, inlichtingenwerk of spionage.

 

In dit boek staan alle op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal begraven personen centraal. Naast een beschrijving van hetgeen een ieder van hen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gedaan, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen. Een speciale plek is ingeruimd voor de (ontstaans)geschiedenis van deze bijzondere en unieke 'begraafplaats van het verzet'.

Auteurs

Peter H. Heere 

Arnold Th. Vernooij

De auteurs waren werkzaam voor Stichting 1940-1945

 

Voor wie

Allen die zich betrokken voelen bij de op de Eerebegraafplaats begraven slachtoffers. Tevens betrokkenen bij het verzet, bij Stichting 1940-1945, bij De Stichting Eerebegraafplaats te Bloemendaal en geïnteresseerden in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
 

ISBN
90 12 09485 2
(Het boek is inmiddels niet meer nieuw verkrijgbaar in de boekhandel)

 

Uitvoering

Genaaid gebonden, met stofomslag

Geïllustreerd, in kleur
19.7 x 27.2  cm
1100 pagina's

Boek Eerebegraafplaats Bloemendaal

Boek: Getrouw aan hun Geloof

Al snel na de machtsovername door de nazi's in 1933 werd in Duitsland de kleine, verspreide en ongevaarlijke godsdienstige groepering van de Jehovah's Getuigen doelwit van stelselmatige vervolging. Vanuit hun diepste overtuiging verzetten zij zich openlijk tegen het totalitaire nationaal-socialistische systeem. Zij weigerden 'Heil Hitler' te zeggen, omdat zij alle heil van God verwachtten. Ook weigerden zij de nazi-vlag te groeten, krijgsdienst te verrichten en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de staat af te leggen.

In bezet Nederland zouden de Jehovah's Getuigen hetzelfde lot ondergaan. Kort na de Duitse inval werd hun organisatie verboden, het hoofdbureau in Heemstede gesloten en werden hun drukpersen in beslag genomen. Alle activiteiten van de Jehovah's Getuigen werden verboden. Toch bleven zij ondergronds prediken en erediensten bijwonen. De tol die zij daarvoor hebben moeten betalen, was zwaar: velen hebben hun activiteiten met arrestatie, langdurige gevangenschap of zelfs de dood moeten bekopen. In totaal werden in 1940-1945 ongeveer 500 Jehovah's Getuigen gearresteerd; ongeveer 130 van hen zijn omgekomen als gevolg van mishandeling, ziekten en ontberingen. Desondanks nam in diezelfde periode hun aantal toe. Telde Nederland in de zomer van 1940 ca. 500 Jehovah's Getuigen, in 1944 was hun aantal gestegen tot ruim 1800 en medio 1945 tot 3125.

Auteurs

Tineke Piersma
Jan Driever
Aad Meijer

Mia Meijer

ISBN

9075879687, 9789075879681

Uitvoering

Paperback, 312 pagina's (Uitg. Van Gruting, 2005),

372 pagina's (3e druk, 2014)

Boek over vervolging van Jehovah's Getuigen
bottom of page