top of page
MuntenKop5.jpg

Bezwaar & Beroep

Indien iemand het niet eens is met een beslissing op aanvraag, kan binnen zes weken na datum van verzending van die beslissing een bezwaarschrift worden ingediend. In dat bezwaarschrift moet duidelijk worden aangegeven waarmee iemand het niet eens is en waarom niet.

 

Op het bezwaarschrift wordt een nieuwe beslissing genomen. Als iemand het met die beslissing eveneens niet eens is, kan binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking een klaagschrift worden ingediend bij:

 

Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

 

U kunt bij Stichting 1940-1945 informatie inwinnen over de wijze waarop u bezwaar en beroep kunt indienen, tevens kunnen wij u in beperkte mate adviseren over bezwaar en beroep.

Foto 1: Bronzen penning van het verzet. Penning eert gevangenen.

bottom of page