top of page

Archief Stichting 1940-1945 overgedragen aan Nationaal Archief 

Eind december 2023 heeft de Stichting 1940-1945 haar archief overgedragen aan het Nationaal Archief. Alle cliënten van de Stichting zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Hiermee is een intensief, zorgvuldig en langdurig proces afgesloten.  


Historie  
Stichting 1940-1945 heeft sinds haar oprichting vele sociale rapporten/verzetsrapporten opgesteld in het kader van de aanvraag van buitengewoon pensioen. De Stichting heeft in dat verband van aanvragers een persoonsdossier opgebouwd met daarin informatie die nodig was voor het opstellen van zo’n rapport.  
Sinds 1980 is binnen de Stichting uitgebreid van gedachten gewisseld over de uiteindelijke bestemming van dit archief dat waardevolle (historische) informatie bevat. In 2010 is een Commissie Archief ingesteld om hierover te adviseren en na rijp beraad is besloten het archief niet in eigen beheer te houden en over te dragen aan het Nationaal Archief  
.  
Beperkt openbaar 
Vanaf 1 februari 2024 zijn deze dossiers in verband met de privacy van de betrokkenen beperkt openbaar. Dit betekent dat mensen die een persoonsdossier willen inzien een aanvraag moeten indienen bij het Nationaal Archief. Op hun site kunt u meer over lezen over de voorwaarden en hoe u eventueel inzage kan aanvragen. 


De Stichting heeft er alle vertrouwen in dat dit archief bij het Nationaal Archief in goede handen is. 

bottom of page