top of page

Welkom

 

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945.

 

Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1944 (in 1945 omgezet in Stichting 1940-1945) én de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO).

Lees verder over De geschiedenis van Stichting 1940-1945.

Wat doen wij

Stichting 1940-1945 voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 

Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945

 

De WBP voorziet in pensioenen voor de nabestaanden van omgekomen deelnemers aan het verzet in Nederland en voor verzetsmensen die als gevolg van hun deelname aan het verzet in Nederland gehandicapt zijn geraakt.

 

Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945

 

De WUV regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse of Japanse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of seksuele geaardheid of vanwege onttrekking aan verplichte tewerkstelling.

 

Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945

 

De WUBO regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse bezetting, tijdens de Japanse bezetting of gedurende de daaropvolgende Bersiap en onafhankelijkheidsoorlog, die eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949, als burger zodanig door oorlogsgeweld getroffen zijn, dat zij blijvend gehandicapt zijn geraakt.

 

Vrijwilligerswerk

 

Sinds de bevrijding organiseren vrijwilligers van Stichting 1940-1945 in bepaalde regio’s lotgenotencontacten.

 

Maatschappelijk werk

 

Vanaf 1 januari 2012 wordt het maatschappelijk werk voor de doelgroep van Stichting 1940-1945 uitgevoerd door Stichting de Basis, die sinds 2021 verder is gegaan onder de naam Nederlands Veteraneninstituut. 

Lees verder over Wat Stichting 1940-1945 doet.

Publicaties

 

Stichting 1940-1945 geeft eens per kwartaal een contactblad uit voor haar doelgroep.

Met de uitgave "Zomer 2016" heeft ons contactblad een gewijzigde vorm gekregen. Weliswaar in een nieuw jasje , maar met de vertrouwde onderdelen, zoals artikelen over onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog of die een nauwe relatie hebben met de oorlog.

Verder treft u hierin o.a. een boekenrubriek, een puzzel en katernen van Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, Stichting Vriendenkring Mauthausen en Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemrs 1940-1945.

 

Een greep uit de artikelen uit ons contactblad kunt u vinden via de publicaties van Stichting 1940-1945.

Videoportretten Verzetsverhalen

 

In de vijfdelige serie Verzetsverhalen vertellen vijf kinderen van verzetsdeelnemers over het verzet van hun ouders, en de doorwerking van deze geschiedenis in hun eigen leven. Wat doet het met je als je ouders gearresteerd of omgebracht worden en het ouderlijk gezin ontwricht raakt? Hoe vorm je je identiteit als je je vader op jonge leeftijd door oorlogsgeweld hebt verloren?

 

De portrettenserie is gemaakt door Marcel Prins, en is een initiatief van Stichting 1940 - 1945 en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.

Bekijk de videoportretten en lees de verhalen op de website.

Over grenzen

 

Liminaliteit en de ervaring van verzet

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar "Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging" in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 17 mei 2016.

De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

 

Op 27 mei 1946 werd Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal opgericht.
Tot 1989 werd de exploitatie gefinancierd door Stichting 1940-1945.
Toen maakte Stichting 1940-1945 door overdracht van vermogen de Eerebegraafplaats zelfstandig.

 

Lees verder over De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

Jaar van Verzet 2018

 

In dit kader zijn filmpjes gemaakt over verschillende erebegraafplaatsen.
Volg deze koppeling om ze te bekijken.

Stichting 1940-1945 is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar ons ANBI-formulier. Zie verder onze jaarberichten op deze pagina. Klik hier voor ons Huishoudelijk Reglement.

Plaquette "Wij Zullen Voor Hen Zorgen"
Affiche "Geef een uur van uw werk"
Contactblad Stichting 1940-1945
Inauguratie dr. Ismee Tames
Eerebegraafplaats Bloemendaal

foto 1: Plaquette aan het pand Keizersgracht 567 ter herinnering van de oprichting van Stichting 1940-1945.
 

foto 2: Affiche voor de uurloonactie van Stichting 1940-1945 uit 1946. Werknemers werden aangespoord een uur salaris af te staan voor Stichting 1940-1945.
 

foto 3: Fragment uit het Contactblad van Stichting 1940-1945.
 

foto 4: Omslag rede "Over grenzen"

 

foto 5: Overzicht van de Eerebegraafplaats te Bloemendaal

bottom of page