Welkom

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945.
Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1944 (in 1945 omgezet in Stichting 1940-1945) én de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO).

Zowel de 'oude' Stichting 1940-1945 als de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen ontlenen hun bestaan aan de aanwezigheid van door of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog getroffenen.
Lees verder over De geschiedenis van Stichting 1940-1945.

 

Wat doen wij

Stichting 1940-1945 voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945
De WBP voorziet in pensioenen voor de nabestaanden van omgekomen deelnemers aan het verzet in Nederland en voor verzetsmensen die als gevolg van hun deelname aan het verzet in Nederland invalide zijn geworden.

Wet Uitkeringen Vervolgings slachtoffers 1940-1945
De WUV regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse of Japanse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of sexuele geaardheid of vanwege onttrekking aan verplichte tewerkstelling.

Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
De WUBO regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Duitse bezetting, tijdens de Japanse bezetting of gedurende de daaropvolgende Bersiap-periode, die eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949, als burger zodanig door oorlogsgeweld getroffen zijn, dat zij blijvend invalide zijn geworden.

Vrijwilligerswerk
Sinds de bevrijding organiseren vrijwilligers van Stichting 1940-1945 in bepaalde regio’s lotgenotencontacten.

Maatschappelijk werk
Vanaf 1 januari 2012 wordt het maatschappelijk werk voor de doelgroep van Stichting 1940-1945 uitgevoerd door Stichting de Basis, die sinds 2021 verder gaat onder de naam Nederlands Veteraneninstituut. 

Lees verder over Wat Stichting 1940-1945 doet.

We volgen steeds de RIVM Coronarichtlijnen!

Het was ontzettend fijn dat de versoepelingen, die vanaf juni 2021 waren ingetreden, weer meer mogelijkheden boden voor o.a. huisbezoeken en contactmoment tussen cliënten van de Stichting 1940-1945. We zien echter ook dat de rem vlak daarna er alweer op moet. Vanaf eind september 2021 was er weer meer perspectief, maar nu, in november moeten we weer voorzichtiger zijn.

De situatie verandert dus steeds, en daardoor ook de richtlijnen. Daarom benadrukken we nogmaals dat de Stichting steeds de richtlijnen van het RIVM hanteert. Daarnaast is het bovenal van belang dat iedereen zich veilig en goed moet voelen bij wat er eventueel ondernomen wordt. 
 

De actuele ontwikkelingen en landelijke richtlijnen kunt u zich vinden op de site van de Rijksoverheid
 

We wensen u alle goeds toe.

 
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons zoals altijd bellen of mailen: telefoon 020-6601945 of info@st4045.nl

 


Foto: Josée Netten

Stichting de Basis heet voortaan het Nederlands Veteraneninstituut

Vanaf 1 januari 2021 is Stichting de Basis met een aantal andere (deel)organisaties samengevoegd tot een nieuwe landelijke organisatie, het Nederlands Veteraneninstituut.

U kunt hier echter nog steeds dezelfde zorg en medewerkers verwachten als voorheen en het adres blijft ongewijzigd. Wel is er een nieuw telefoonnummer en een nieuw mailadres.

Nieuwe telefoonnummer: 0343 474242.

Nieuw emailadres: zorgadministratie@nlveteraneninstituut.nl

Adres: Willem Landschotlaan 1, 3941 XV Doorn

Afscheid directeur Stichting 1940-1945, welkom Algemeen secretaris

Op 5 november 2020 is Josine Oost, directeur Stichting 1940-1945, met pensioen gegaan. Stichting 1940-1945 is de afgelopen jaren snel kleiner geworden, desalniettemin zetten wij de activiteiten van de Stichting voort met hulp van de medewerkers en collega’s van Stichting Pelita. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening in stand houden. Voor de opvolging van Josine is gekozen voor benoeming van een Algemeen secretaris, de organisatie is te klein geworden om opnieuw een directeur aan te stellen.

Per 15 november 2020 is Josée Netten als Algemeen secretaris van Stichting 1940-1945 benoemd. Zij werkt al sinds 2003 bij het huidige ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, en sinds 2015 bij ARQ Kenniscentrum Oorlog Vervolging en Geweld. Josée zal naast haar huidige werk, als Algemeen secretaris voor Stichting 1940-1945 het contact onderhouden met de doelgroep en de vrijwilligers van de Stichting, om op die wijze vorm te geven aan de missie van de Stichting vanaf 1945: ‘wij zorgen voor de jouwen’.

In haar werk zijn getroffenen, lotgenotencontact, betekenisgeving, veerkracht en erkenning altijd prominent aanwezig. Zij ziet ernaar uit om binnen de beperkingen die er nu zijn, indien mogelijk toch kennis te kunnen maken met de coordinatoren in het land. Daarbij zal zij zich vol verve inzetten voor de doelgroep, en de missie van de Stichting 1940-1945, voor nu en later. 

Wij wensen Josée veel succes in haar nieuwe, eervolle functie en danken Josine voor haar inzet van de afgelopen jaren, en wensen haar veel goeds voor de toekomst.

Jan-Wilke Reerds
voorzitter Raad van Bestuur 
Stichting 1940-1945

      

 Jan-Wilke Reerds                                  Josée Netten                                             

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om kort terug te kijken op de 35 jaar die ik bij Stichting 1940-1945 heb gewerkt. In al die jaren heb ik het bijzonder gevonden te werken voor Stichting 1940-1945: veel van wat de Stichting heeft opgebouwd is te danken aan de inzet van leden van de doelgroep. De onderlinge steun was en is van groot belang en wordt nog altijd in stand gehouden door de vrijwilligers van de Stichting. In de loop der jaren heb ik, vooral als rapporteur voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, bijzondere en intense gesprekken gevoerd met leden van de doelgroep die vaak een diepe indruk op mij hebben gemaakt. Ik dank de leden van de doelgroep voor het vertrouwen dat in mij gesteld is. 

Mijn dank gaat ook uit naar de vrijwilligers van de Stichting: velen van u zijn al jaren actief voor de Stichting en zeker dit jaar met alle beperkingen door corona is er veel door u gedaan waardoor contacten met leden van de doelgroep toch onderhouden konden worden. 

Mijn werk was natuurlijk niet mogelijk zonder de prettige samenwerking met en steun van mijn collega’s: hartelijk dank.

Het ga u allen goed en Josée: het allerbeste gewenst in deze nieuwe en mooie functie.

Josine Oost

Publicaties

Stichting 1940-1945 geeft eens per kwartaal een contactblad uit voor haar doelgroep.

Met de uitgave "Zomer 2016" heeft ons contactblad een gewijzigde vorm gekregen. Weliswaar in een nieuw jasje , maar met de vertrouwde onderdelen, zoals artikelen over onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog of die een nauwe relatie hebben met de oorlog.

Verder treft u hierin o.a. een boekenrubriek, een puzzel en katernen van Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, Stichting Vriendenkring Mauthausen en Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemrs 1940-1945.

Een greep uit de artikelen uit ons contactblad kunt u vinden via de publicaties van Stichting 1940-1945.

 

Videoportretten kinderen van verzetsdeelnemers

Onlangs lanceerden Stichting 1940-1945 en Arq Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld een nieuwe website met vijf videoportretten van kinderen van verzetsdeelnemers. Op de website vertellen zij welke impact de oorlog op hun leven heeft gehad.

Bekijk de videoportretten en lees de verhalen op de website.

 

Over grenzen

Liminaliteit en de ervaring van verzet
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar "Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging" in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 17 mei 2016.

 

 

 

 

De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

Op 27 mei 1946 werd Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal opgericht.
Tot 1989 werd de exploitatie gefinancierd door Stichting 1940-1945.
Toen maakte Stichting 1940-1945 door overdracht van vermogen de Eerebegraafplaats zelfstandig.
Lees verder over De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

 

Jaar van Verzet

In dit kader zijn filmpjes gemaakt over verschillende erebegraafplaatsen.
Volg deze links om ze te bekijken

 

 

 

foto 1 Plaquette aan het pand Keizersgracht 567 ter herinnering van de oprichting van Stichting 1940-1945.
foto 2 Affiche voor de uurloonactie van Stichting 1940-1945 uit 1946. Werknemers werden aangespoord een uur salarisaf te staan voor Stichting 1940-1945.
foto 3 Fragment uit het Contactblad van Stichting 1940-1945.

foto 4.
Omslag rede "Over grenzen"
foto 5. Overzicht van de Eerebegraafplaats te Bloemendaal