Beroep & Bezwaar

Indien iemand het niet eens is met een beslissing op aanvraag, kan binnen zes weken na datum van verzending van die beslissing een bezwaarschrift worden ingediend. In dat bezwaarschrift moet duidelijk worden aangegeven waarmee iemand het niet eens is en waarom niet.

Op het bewaarschrift wordt een nieuwe beslissing genomen. Als iemand het met die beslissing eveneens niet eens is, kan binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking een klaagschrift worden ingediend bij:

Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

Stichting 1940-1945 beschikt over juridische expertise op het gebied van de wetten voor oorlogsgetroffenen. In bepaalde gevallen kan juridische ondersteuning worden geboden in de bezwaar- en beroepsprocedures.

Eventueel kan ook een medisch adviseur van Stichting 1940-1945 worden ingeschakeld.

  foto 1 Bronzen penning van het verzet. Penning eert gevangenen.